Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Galatským 6,8

The one who sows to please his sinful nature, (sobectví in Czech) from the nature will reap destruction; the one who sows to please the Spirit, ( Duch in Czech) from the Spirit will reap eternal life.

Galatians 6:8

2008 | design by exarion