Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři.

Galatským 5,13

You , my brothers, were called to be free.

Galatians 5:13

2008 | design by exarion