Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.

2.list Petrův 3,18

But grow in the grace and knowledge (=milost and poznání in Czech) of your Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever ! Amen.

2 Peter 3:18

2008 | design by exarion