Hned z jitra rozsívej símě své, a večer nedávej odpočinouti ruce své;

Kazatel 11,6

Sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle...

Ecclesiastes 11:6

2008 | design by exarion