Kdo doufá ve své bohatství, padne, kdežto spravedliví budou rašit jako listí.

Přísloví 11,28

Whoever trust in his riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf.

Proverbs 11:28

2008 | design by exarion