Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.

Přísloví 10,19

When words are many, sin is not absent, but he who tames his tongue is wise.

Proverbs 10:19

2008 | design by exarion