Pod jeho křídly bezpečen budeš

You will be safe under his wings

2008 | design by exarion