Každý jsme anděl s jedním křídlem, abychom mohli létat, musíme se obejmout

We all are angels with one wing, we must embrace one another to be able to fly

2008 | design by exarion