Zápas Jákoba s andělem

Jacob struggles with the angel

2008 | design by exarion