Curriculum

Marie Plotěná

Malířka, kreslířka, karikaturistka.
Narozena 1946 v Brně. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy university.
Je členkou Sdružení Q, České unie karikaturistů, Sdružení Bienále Brno, Unie výtvarných umělců a Federace evropských karikaturistů.
Její kreslený humor byl publikován v mnoha periodikách u nás i v zahraničí.
Pro kreslený humor Marie Plotěné je příznačná jednoduchá obrysová lineární kresba, bez stínování, jíž dosahuje výrazové čistoty a řádu. Vtip je mimo jiné založen i na mnohovýznamovosti slov, nebo na jejich doslovné interpretaci či na absurdních situacích parodujících lidské činnosti.
Druhou významnou oblastí její tvorby jsou drásané pastely. Vznikají autorčinou unikátní technikou, při níž je papír drsněn ostrým hrotem: výsledkem je struktura působící jako nízký reliéf. Jejich lyrický výtvarný humor je obdobný jako v kresbách, jejich skladba je však složitější.
V osobité syntéze spojuje Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvím nápadu od devadesátých let rozšířených o netradičně traktované biblické náměty.
Tvorba Marie Plotěné byla prezentována na celé řadě výstav, jak samostatných , tak i skupinových, jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. Dosud absolvovala osmdesát šest autorských výstav a více jak dvě stě výstav skupinových.
Často byla úspěšně konfrontována s díly našich i zahraničních umělců, zejména autorů kresleného humoru.
Za svou tvorbu získala Marie Plotěná třicet jedna ocenění, patnáct obdržela na domácí scéně a šestnáct v zahraničí.

2008 | design by exarion