Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha zvěstuje dílo jeho rukou

The heavens tell out the glory of God, the vault of heaven reveals his handiwork

2008 | design by exarion