Ti kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.

Žalm 126,5

Those who sow in tears will reap with song of joy.

Psalm 126:5

2008 | design by exarion