Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.

Matouš 7, 17

Likewise every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.

Matthew 7:17

2008 | design by exarion