A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.

Jeremiáš 29,13

You will seek me and find me when you seek me with all your heart.

Jeremiah 29:13

2008 | design by exarion